UNEP (United Nations Environment Programme)

Subtitle: Effects of Global Warming On Habitats

Committee Language: English

About the Committee:  Our Committee is the United Nations Environment Programme, simply known as UNEP.

The major goal of the United Nations Environment Programme (UNEP) is to encourage international action for more effective management of the environment. Although our aim is to identifying global environmental problems, now our main topic is the effects of global warming on habitats.

Unless we reduce our greenhouse gas emissions drastically , we can expect several factors to combine that will make to coming dies out astonishingly severe. The climate is changing faster than at almost any time in our plane’s history. Furthermore, many ecosystems are already stressed by human activities  

The committee deals with various issues of the effects of climate change and global warming. We’re facing the biggest environmental challenge our species have ever seen. No matter what we’re passionate about something and we care about will be affected by climate change. These issues will be discussed in detail.

Therefore, our mission is to provide leadership in caring for the environment by inspiring informing from nations and peoples.

Agenda Topic: The issues of climate changes.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

Alt Başlık: Küresel ısınmanın doğal çevreye etkileri

Komite Dili: İngilizce

Komite Hakkında: Komitemizin adı kısaca UNEP olarak bilinen Birleşmiş Milletler Çevre Programıdır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı olarak asıl amacımız çevrenin daha etkili korunması için uluslararası faaliyetlere teşvik etmektir. Asıl amacımız küresel çevre problemlerini tanımlamakla beraber, aynı zamanda küresel ısınmanın doğal çevreye olan etkilerini tartışmaktır.

Eğer sera gazı salınımını azaltmazsak, birkaç etkenin bizi ölüme sürükleyeceğini bekleyebiliriz. Gezegenimizde iklim daha önce hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Ayrıca çoğu ekosistem insan faaliyetleri yüzünden zaten tehdit altındadır.

Komite küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi birçok konuyla ilgileniyor. Daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük çevre problemleriyle yüzleşiyoruz. Ne olursa olsun iklim değişikliğini etkileyecek faaliyetler yapmak konusunda çok heyecanlıyız.( Komite içinde bu gibi konular detayları ile birlikte tartışılacaktır.)

Bu nedenle, bizim misyonumuz milletleri ve insanları ilham vererek ve bilgilendirerek çevre hakkında duyarlı olmamızı sağlayacak önderlik kurmaktır.

Gündem Başlığı: İklim değişikliği konuları.

DETAYLAR