Türk Konseyi

1- TÜRK KONSEYİ (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği)

Alt Başlık: Dışişleri bakanları Konseyi

Komite Dili: Türkçe

Komite Hakkında:  Türk Keneşi, Türk Konseyi veya diğer bir adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması  ile  Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan  ve Türkiye arasında uluslararası, hukuk ve BM ilkelerine uygun olarak kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Örgütün Amacı; Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanılmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  Nahçıvan Anlaşmasının önsözünde; Türk Keneşinin amacı; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkeleri çerçevesinde Türk Dili Konuşan Devletler arasındaki kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak belirtilmiş ve bu işbirliğinin üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edildiği vurgulanmıştır. Konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.

Örgütün, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. Maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevlerinden bazıları şunlardır:

-Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi;
-Bölge ve bölge dışında barışın korunması;
-Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi;
-Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi;
 Türk Keneşi faaliyetlerini, Siyasi-Dış Politika ve Güvenlik İşbirliği; Ekonomik İşbirliği; Gümrük ve Ulaştırma İşbirliği; Kültür, Eğitim ve Bilim İşbirliği; Turizm İşbirliği; Diaspora İşbirliği ve Uluslararası İşbirliği başlıkları altında yürütmektedir.

   Bizler komitemizde, Türk Keneşi tarafından yapılan çalışmalar sonucu  belirlenen hedefleri daha ileriye taşımak amacı ile; Türk Dünyası’nın  kültürel, ekonomik ve siyasi sorunlarına çözümler bulmaya çalışacağız.

 Gündem Başlığı: Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması amacıyla; Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi.

DETAYLAR