NATO

Komite Dili: Türkçe

    Komite hakkında: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 1949 yılında kurulmuş olup, üye devletlerin halklarını ve topraklarını korumak amacıyla 27’sı Avrupa’dan ve 2’si Kuzey Amerika kıtasından olmak üzere toplamda 29 ülkenin oluşturduğu bir askeri savunma grubudur. İttifak, ‘kolektif savunma’ prensibi üzerine tesis edilmiştir. Bu prensip, bir NATO Müttefikinin saldırıya uğraması durumunda tüm NATO Müttefiklerinin saldırıya uğramış sayılacağı anlamına gelir. Bu durumun en net yansımasını 11 Eylül ikiz kuleler saldırılarından sonra NATO’ya üye ülkelerin ortak bir şekilde kendilerine yapılan bir saldırıymış gibi hareket etmelerinden gözlemleyebiliriz. NATO’nun amacı politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini temin etmektir.

     NATO’nun belli başlı çalışma alanları şunlardır:

  • Dünya üzerindeki krizleri yönetmek
  • Terörizmle Mücadele
  • Partnerlerimizle birlikte çalışmak
  • Askeri Birlikler ve Teçhizat
  • Siber Savunma

Bu bağlamda görüyoruz ki NATO’nun en temel kuruluş prensibi üye ülkelerin ve halkların güvenliğini sağlamak ve barışın devamlılığını sürdürmektir.

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE) nedir?

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, 19 Kasım 1990’da NATO ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve belirli askerî azaltmaları zorunlu kılan antlaşmadır. Soğuk Savaş’ın son yıllarında müzakere edilen ve tamamlanan antlaşma, Avrupa’da konvansiyonel askerî ekipmanların önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getirdi ve fazla silahların imha edilmesini şart koştu.

 Biz de bu komitemizde ülkelerin savunmasına büyük önem veren NATO’nun 19 Kasım 1990’da SSCB ile imzalanan Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nın (CFE) yeterliliğini ve bu antlaşmayı kabul etmemiş ülkelerin de katılımlarının sağlanması adına çalışmalarımızı yürüteceğiz.

     Gündem Başlığı: Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE)’nın yeniden gözden geçirilmesi ve NATO’ya üye olmayan devletlerin de bu antlaşmaya katılımının sağlanması.

DETAYLAR