KAFMUN Nedir?

Birleşmiş Milletler Modeli (MUN) lise ve üniversitelerde, danışman öğretmenler eşliğinde gönüllü öğrenciler tarafından düzenlenen, her katılımcının bir Birleşmiş Milletler delegesi rolü üstlendiği ve atandıkları BM komitesi için belirlenmiş olan güncel konular hakkında araştırmalar yapıp, tartışmalara katıldığı çalışmalardır.  Başlıca amacı ülkeler arası politik konuları genç bireylerin birbirleriyle konuşup, tartışabilecekleri bir ortam sunmak ve bu sayede gençlerimize uluslararası politik konularda bilinçli olma, analitik ve üretken düşünme gibi önemli özellikleri kazandırmaktır. Katılımcıların dünya konuları ve uluslararası ilişkiler hakkında bilgilenip, küresel politikalar ve ilişkiler üzerinde fikir edindikleri ve fikir yürütebildikleri MUN çalışmaları, katılımcılara toplum önünde konuşabilme, düşüncelerini kolay ve net ifade edebilme, tartışma becerilerini geliştirme, ikna edebilme ve takım olarak hareket edebilme becerilerini geliştirme gibi faydalar sağlamaktadır.

Türkiye genelinde yapılması planlanan KAFMUN’20 çalışması ile gençlerimize gelecekte uluslararası ilişkilerde fikir ve söz sahibi olabilmeleri, günümüzü ve geleceği iyi okuyabilen, donanımlı bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılması planlanmaktadır.

MİSYON

Kendi tarihi ile gurur duyan, geçmişi vurgulayarak geleceğini kurgulayan, Dünya milletleri arasında kendi milletini söz sahibi yapma azminde olan, üreten, sorgulayan, sorumluluk alabilen, her türlü ayrımcılığı reddeden, diplomasinin genel çerçevesini tecrübe eden, insanı merkeze alan ahlâken, ruhen olgunlaşmış bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Geçmişinden ders alıp geleceği kurgulayan nesiller yetiştirmek.