Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Komite Dili: Türkçe

    Komite hakkında: Güvenlik Konseyi, soykırıma karşı savaşma, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere silahlı çatışmada sivilleri korumak için harekete geçti. Güvenlik Konseyi 15 üye devletten oluşur, bu ülkelerden 5 tanesi daimi üye, 10 tanesi ise seçilmiş üyelerdir. BM Güvenlik Konseyi’nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile 10 geçici ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir. Güvenlik Konseyi’nin Antlaşmada belirlenen görev ve yetkileri aşağıdaki maddeleri içerir:

  • Birleşmiş Milletler ilke ve amaçları çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliği korumak;
  • Silah üretimini düzenleyici önlemler almak;
  • Tarafların sorunlarını barışçıl yollardan çözmeleri için görüşmeye davet etmek;
  • Uluslararası uyuşmazlıklara yol açabilecek anlaşmazlıkları ve sorunları araştırmak sonrasında bu sorunların ya da maddelerin çözümü için tavsiyede bulunmak;
  • Durumun ağırlaşmasını önlemek için ilgili tarafları söz konusu önlemlere uymaya çağırmak;
  • Konsey kararlarının etkinliğini arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler üyelerini yaptırım gibi doğrudan şiddet içermeyen Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya çağırmak;
  • Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için güç kullanımına başvurmak ya da onay vermek;
  • Yerel anlaşmazlıkların bölgesel düzenlemeler aracılığıyla barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etmek ve bu bölgesel düzenlemelerin Birleşmiş Milletler yetkisi dahilinde kullanılmasını sağlamak;
  • Genel Kurul’a Genel Sekreter ataması konusunda tavsiyede bulunmak ve kurulla birlikte Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarını seçmek;
  • Uluslararası Adalet Divanından yasal konularda hukuki rapor talep etmek; Birleşmiş Milletlere yeni üye kabulü konusunda Genel Kurul’a tavsiyede bulunmak.

       Dünya üzerindeki en büyük problemlerden biri olan mülteci akımları sonucu dünya üzerindeki ekonomi, sağlık, insan hakları ve güvenlik açısından büyük problemler yaşanmaktadır. Savaşlar ve iç savaşlar, insan hakları ihlali, çevre ve iklim koşulları, ekonomik zorluklar ve sağlık gibi etkenler mülteci akımlarına neden olmaktadır.

       En çok mülteci barındıran gelişmiş ülkeler geçmişte ülkelerine rahatça mülteci alabilmekteyken son yıllarda bu durum ülkelerin kendi güvenliğinde oluşabilecek tehlikelerden dolayı ülkeler mülteci alımlarında seçici davranmaya başlamışlardır. Günümüzde Libya İç Savaşı, Suriye İç Savaşı, Yemen İç Savaşı gibi politik sorunlar veya Venezuela Krizi gibi büyük ekonomik etkenler dolayısıyla dünyadaki mülteci akımları hızla artmaktadır.

   Gündem Başlığı:    Biz bu konferansta, insan haklarını göz önünde bulundurarak, herhangi bir çatışmaya sebep olmadan şu anda gündemdeki mülteci soruna en iyi çözüm önerilerini bularak bu sorunları çözmeyi hedefliyoruz.

DETAYLAR